Wczytuję dane...
Regulamin

O nas
1. Tomasz Kliś Plan-Sza („my”, „nas”, „nasz”) oferuje swoje produkty za
pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się w
domenie plan-sza.pl („Sklep”).


2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez klientów przeglądających
zawartość Sklepu lub składających zamówienia w naszym Sklepie, składania
zamówień na oferowane przez nas produkty oraz warunki ich dostawy lub ich
reklamowania. Możesz pobrać treść Regulaminu w formacie PDF klikając tutaj.
W celu otwarcia pliku PDF potrzebujesz bezpłatnego programu Adobe Reader
(dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który
otwiera pliki w formacie PDF. Treść Regulaminu możesz również pobrać lub
wydrukować korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej.

3. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować możesz to uczynić:
- telefonicznie pod numerem: 537411113
- poprzez e-mail: kontakt@plan-sza.pl
Poniżej znajdziesz pełne dane adresowe oraz rejestrowe naszej firmy:
Tomasz Kliś Plan-Sza
61-846 Poznań Strzelecka 44
NIP: 7822335055 REGON: 302354980


4. Składając zamówienie i/lub zakładając konto w naszym Sklepie konieczne jest
akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności (której treść
możesz sprawdzić tutaj). Zapoznaj się z ich treścią i w przypadku gdy nie
akceptujesz Regulaminu lub Polityki Prywatności. nie dokonuj zakupu naszych
produktów w Sklepie.


5. Obecna wersja regulaminu: 1/2023 z dnia 01 stycznia 2023 roku.


6. Ze sklepu mogą korzystać osoby, będące zarówno konsumentami, jak i
przedsiębiorcy. Konsument to osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Natomiast przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.


Sprzedawane przez nas produkty
1. W naszym sklepie oferujemy zarówno produkty nowe jak i używane. Informacja
o tym, że produkt jest używany zawarta jest w jego opisie. Znajdziesz tam również
ewentualne uwagi dotyczącego jego stanu.

Założenie konta w Sklepie
1. Nabycie oferowanych przez nas produktów wymaga założenia konta w Sklepie
albo podania danych osobowych oraz danych dot. adresu dostawy przy zakupie
danego produktu. Założenie konta skraca jednak proces zamawiania a ponadto
wyłącza konieczność każdorazowego podawania danych przy składaniu
kolejnego zamówienia.


2. Założenie konta jest bezpłatne i wymaga podania adresu e-mail oraz
ustanowienia hasła do konta. Zakładając konto zobowiązujesz się dostarczyć
pełne i aktualne informacje o sobie, niezbędne do wysyłki produktu.


3. Jeżeli jesteś jest konsumentem, wówczas przysługuje Tobie prawo odstąpienia
od umowy o założenie konta, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia
jego założenia. Stosowne oświadczenie możesz wysłać za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w ust. 3 rozdziału "O nas".


4. Nie możesz przenieść uprawnień do swojego konta utworzonego w Sklepie na
nikogo innego oraz zezwalać nikomu innemu na korzystanie z niego. Powinieneś
chronić bezpieczeństwo swojego konta oraz zabezpieczającego je hasła, nie
powinieneś udostępniać nikomu hasła do konta w Sklepie.


5. Bez uszczerbku dla prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 3 masz możliwość
w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez samodzielne jego usunięcie w opcjach
konta lub wysłanie stosownego żądania do nas w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w ust. 3
rozdziału "O nas".


6. Możesz zarejestrować się w naszym Sklepie oraz nabywać oferowane produkty
jeżeli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych (jesteś pełnoletni). Jeżeli
jesteś osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, możesz
nabywać produkty dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica, opiekuna lub
przedstawiciela ustawowego.


7. Jeżeli działasz w imieniu organizacji, osoby prawnej lub innego podmiotu,
powinieneś być uprawniony do korzystania ze Sklepu oraz do działania w ich
imieniu.


8. Konto w Sklepie umożliwia w szczególności:
a. dokonanie zakupów produktów;
b. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie swoich danych, w tym adresów
dostawy, numerów kontaktowych oraz danych do faktury, oraz
preferowanej formę płatności;
c. przeglądanie historii zakupów złożonych w Sklepie.


Składanie zamówień
1. Kliknięcie przycisku "Potwierdź" powoduje złożenie
wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie
zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po jego dokonaniu przez
Ciebie w Sklepie. Potwierdzenie zawiera co najmniej nasze oświadczenia o
otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania przez Ciebie powyższej wiadomości e-mail
między nami zostaje zawarta umowa sprzedaży.


2. Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, np. z uwagi na wyczerpanie
produktów, powiadomimy Cię o tym drogą e-mail oraz niezwłocznie, zwrócimy
uiszczoną przez Ciebie wpłatę. Jeżeli taka będzie Twoja wola, możemy także
zmienić zamówienie, dostarczając Ci inny, wybrany przez Ciebie produkt i
dokonując stosownych rozliczeń w zakresie różnicy cenowej. Zamówione
produkty wysyłamy po opłaceniu pełnej ich ceny.


3. Zamówienia realizujemy na terenie Polski/na terenie Wybranych krajów Unii
Europejskiej - dostępność dostawy na dane terytorium możesz każdorazowo
sprawdzić w opcjach dostawy na stronie Sklepu.


4. Zamówione produkty będą dostarczane do Ciebie za pośrednictwem dostawcy
na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku podania terminu
dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od
poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Obowiązują Cię ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Wszystkie
podawane przez nas ceny produktów są cenami brutto zawierającymi podatek
VAT. Do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży, produkt pozostaje naszą
własnością. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Ciebie składa się
cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i
usługi pocztowe), o której jesteś informowany na stronach Sklepu w trakcie
składania zamówienia.


6. Sklep nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny w oparciu o
zautomatyzowane podejmowanie decyzji.


7. Składając zamówienie będziesz mógł wybrać jedną z oferowanych przez nas opcji
dostawy. Zostaniesz również poinformowany o jej koszcie przed złożeniem
zamówienia.


8. W naszym Sklepie oferujemy, następujące rodzaje
płatności:
Przelew na konto bankowe (Santander Bank Polska SA 49 1910 1048 2218 8542 2598 0001 ),
Płatność przy odbiorze,
Za pobraniem

9. Szczegółowe informacje akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie
Sklepu.


10.Wszelkie zwroty płatności wykonywane są na konto używane
przez Ciebie do dokonania zapłaty za zamówiony produkt. W przypadku zapłaty
przelewem internetowym płatności zostaną zwrócone na konto, z którego
dokonano przelewu.


11.Zobacz naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat
bezpieczeństwa karty kredytowej.


12.Faktura dotycząca nabytych produktów Sklepie jest przesyłana wraz z
produktem, albo za Twoją zgodą w formie elektronicznej na podany adres e-mail.
W celu otrzymania faktury VAT powinieneś zadeklarować, że produkt jest
nabywany przez Ciebie jako przedsiębiorcy w momencie składania zamówienia.
Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego
pola w formularzu zamówienia, przed złożeniem zamówienia oraz podania
danych do faktury.


13.Na stronie Sklepu masz możliwość wystawienia opinii za zakupiony produkt,
jednak nie weryfikujemy rzetelności i prawdziwości wystawionych opinii.


Prawa własności intelektualnej
1. Zdjęcia, opisy a także inne informacje w możliwie najdokładniejszym zakresie
odzwierciedlają produkty oferowane przez nas w Sklepie. Zobowiązujemy się
dokładać wszelkich starań, aby prezentowane informacje dotyczące produktów
były aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych produktów, w szczególności prawa
własności intelektualnej do nazwy, znaków produktowych, domeny, formy,
grafiki, artykułów, zdjęć, należą do nas bądź naszych partnerów handlowych. Ich
kopiowanie, rozpowszechnianie może naruszać nasze prawa lub prawa naszych
partnerów handlowych.


Przesłane informacje
1. Zakazane jest dostarczanie, przesyłanie, przekazywanie przez użytkowników
Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Jeżeli dowiedziałeś się o
jakimkolwiek bezprawnym działaniu innego użytkownika powinieneś nas
niezwłocznie o tym poinformować wysyłając e-maila na adres podany na wstępie
Regulaminu.
2. Mamy prawo do moderowania lub usuwania całości lub części wypowiedzi oraz
innych treści umieszczonych w Sklepie, które naruszają postanowienia
niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobre obyczaje
bądź mogą godzić w nasze dobre imię bądź narażać nas na jakąkolwiek
odpowiedzialność.


Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym Sklepu są następujące:
a. Dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet;
b. Przeglądarka internetowa;
c. Adres e-mail.


Odstąpienie od umowy
1. Jeśli jesteś konsumentem, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy
sprzedaży każdego zakupionego u nas produktu, w ciągu 14 dni, bez podawania
przyczyny. Termin na odstąpienie biegnie od dnia, w którym Ty (lub wskazana
przez Ciebie osoba niebędąca przewoźnikiem np. domownik) wszedłeś w
posiadanie produktu. Dla zachowania terminu wystarczy, że nadasz
powiadomienie przed jego upływem.


2. Odstąpienie powinno zostać dokonane w drodze jednoznacznego oświadczenia
woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Możesz użyć w tym
celu wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się tutaj.


3. Jeżeli odstąpisz od umowy sprzedaży produktu, niezwłocznie, jednak nie później
niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania Twojego powiadomienia, zwrócimy
Ci wszystkie otrzymane płatności, włącznie z kosztami dostawy (ale za wyjątkiem
kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez
Ciebie innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas
sposób dostawy). Zwrot płatności nastąpi na konto użyte przez
Ciebie do dokonania zapłaty za zakupiony produkt, chyba że wspólnie ustalimy
inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla Ciebie z żadnymi kosztami.

4. Jeśli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Ciebie na skutek
otrzymanego oświadczenia o odstąpieniu, możemy wstrzymać się z dokonaniem
zwrotu płatności do chwili otrzymania zwracanego produktu.

5. Pamiętaj, produkt powinieneś odesłać nam na swój koszt niezwłocznie przez
wybranego przez Ciebie operatora lub przewoźnika zgodnie z ich cennikami,
jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o
odstąpieniu od umowy. Tak jak w przypadku samego odstąpienia, termin uważa
się za zachowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.

6. Pamiętaj także o tym, że odpowiadasz za zmniejszenie wartości produktu,
wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech czy funkcjonowania tego produktu.

7. W niektórych przypadkach nie będzie przysługiwać Ci prawo odstąpienia od
zawartej umowy. Są to w szczególności następujące sytuacje:
a. w której przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
b. w której przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami,
c. w której przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


Procedura reklamacji
1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem konsumenta, za niezgodność
produktu z umową.


2. W razie niezgodności produktu z umową konsument może żądać:
a. naprawy produktu lub
b. wymiany produktu.


3. Jeżeli doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez
konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla
Sprzedawcy, Sprzedawca może:
a. wymienić produkt, gdy konsument żądał naprawy, lub
b. naprawić produkt, gdy konsument żądał wymiany.


4. Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów
dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z
umową, a konsument może zgłosić żądanie obniżenia cena albo zwrotu ceny.


5. W razie stwierdzenia niezgodności produktu z umową, konsument może żądać
obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową;
b. Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową;
c. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca
próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
d. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez
uprzedniego skorzystania ze środków ochrony dot. wymiany lub
naprawienia produktu;
e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub
bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową, która istniała w
chwili dostarczenia produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili
dostarczenia produktu, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.

7. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność produktu z umową, jeśli konsument,
najpóźniej w chwili zawarcia umowy dostał wyraźną informację o tym, że
nabywany produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem,
zabrudzeniem, etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.

8. Jeżeli usługa prowadzenia konta są niezgodne z umową, konsument może żądać
doprowadzenia do ich zgodności z umową.

9. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności opis ujawnionej niezgodności,
okoliczności oraz datę jej wystąpienia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub
informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, zwrócimy się
do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamację
konsumenta z tytułu niezgodności produktu lub usługi prowadzenia konta z
umową rozpatrzymy jak najszybciej, obiecujemy, że nie zajmie nam to dłużej niż
14 dni.

10.W przypadku reklamacji, która nie dotyczy realizacji praw związanych z
niezgodnością produktu z umową należy zawrzeć opisać podstawę reklamacji
oraz okoliczności zdarzenia i jego datę. W tym przypadku rozpatrzymy
reklamację konsumenta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej
otrzymania.

11.Reklamację możesz przekazać nam pisemnie, e-mailem lub telefonicznie na
adresy i numery wskazane na początku Regulaminu.

12.Odpowiedź na reklamację otrzymasz na adres e-mail przypisany do Twojego
konta w Sklepie lub poprzez podany przez Ciebie e-mail, a jeżeli te dane nie będą
nam znane - pisemnie na podany adres kontaktowy.

13.Produkty sprzedawane w naszym Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną
przez ich producenta bądź dystrybutora. Sami nie udzielamy żadnej gwarancji na
jakiekolwiek sprzedawane za pośrednictwem Sklepu produkty.

14.W przypadku produktów, na które producent lub dystrybutor udzielił gwarancji,
możesz reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień
wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku będziesz reklamował
produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a my
będziemy tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.


Zmiana regulaminu
1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z
dniem wskazanym przez nas, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia
udostępnienia jednolitego tekstu Regulaminu w Sklepie. Wszystkie zamówienia
przyjęte przez nas do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu
są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania
przez Ciebie zamówienia. Nowy Regulamin będzie publikowany na stronie
internetowej Sklepu.

2. W zakresie usługi prowadzenia Twojego konta w Sklepie, zmiana Regulaminu
może nastąpić w przypadku:
a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub wydania
orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony
organ władzy publicznej, mającego wpływ na treść regulaminu i
skutkującego koniecznością jego zmiany,
b. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu,
c. zapobiegania naruszeniom regulaminu lub przeciwdziałania nadużyciom;
d. usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących
treści regulaminu, a także zmian naszych danych firmowych.
O zmianie regulaminu zostaniesz poinformowany niezwłocznie na adres email
podany w czasie rejestracji konta, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed
wejściem w życie zmienionego regulaminu. Jeżeli nie akceptujesz nowej treści
Regulaminu możesz wypowiedzieć łączącą Cię z nami umowę o prowadzenie
konta w Sklepie usługi poprzez samodzielne usunięcie konta w Sklepie lub
wysłanie stosownego żądania do nas w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub pisemnie na adres podany w ust. 3 rozdziału “O nas”. Zmiana
postanowień Regulaminu nie ma wpływu na warunki umów lub zakładania kont
zawartych przed dniem ich wejścia w życie.


Prawo właściwe i polubowne rozwiązywanie sporów.
1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, Zasady
korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń możesz sprawdzić pod
adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenc
kich.php.


2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt
kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres
pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest
między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Przykładowo, przysługują Ci następujące możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu
konsumenckiego (więcej informacji na
stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
b. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspekcji
handlowej);
c. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Sproduktzyszenie Konsumentów
Polskich).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej
obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej
informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu
Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.ph
p).